หางานเชียงราย-ทำอย่างไร เมื่อถูกปฎิเสธเข้าทำงาน

หางานเชียงราย-ทำอย่างไร เมื่อถูกปฎิเสธเข้าทำงาน

หางานเชียงราย

1. อย่าหมดกำลังใจ
หลายคนถอดใจเอากับการสมัครงานไปในทันทีที่ถูกปฏิเสธ ทั้งที่เราเองคิดว่า มีความพร้อมเต็มที่ เราเก่งเต็มที่ อย่างในกรณีกระทู้ของ Web Board ที่เอามาเป็นประเด็นหัวข้อ เจ้าตัวบอกว่า รู้สึกแย่ ท้อแท้ หมดหวัง ทั้งที่บริษัทนี้มีเพื่อนไปสมัครหลายคน แล้วก็ได้งานกันหมดทีถึงคราวตัวเองทำไมไม่เป็นอย่างนั้น ตรงนี้สำคัญครับ ! ถ้าหมดกำลังใจเมื่อไรก็เท่ากับว่าครั้งต่อไปเราจะขาดความมั่นใจและความเชื่อ มั่น และการเอาใจใส่สำหรับการสมัครในขั้นตอนต่างๆ จนที่สุดเราก็จะกลายเป็นคนวิจัยฝุ่นอย่างถาวร

2. หาคำตอบให้ตนเอง
เมื่อถูกปฏิเสธรับเข้าทำงาน แทนที่เราจะนั่งหมดหวัง ผมว่าเอาเวลานั้นมาวิเคราะห์หาข้อผิดพลาดดีกว่า ดูว่าเราพลาดตรงไหน แล้วจะแก้ไขอย่างไร การเข้ารับสัมภาษณ์มีข้อบกพร่องจุดใด ใบสมัครมีปัญหาหรือไม่ หรือจะเป็นที่ Spec ตำแหน่งที่สมัครไม่ตรงกับความสามารถที่เรามีอยู่ เพราะเมื่อรู้สาเหตุข้อผิดพลาดได้เมื่อใด ก็หมายความว่าจะเป็นหนทางนำไปสู่การแก้ไขและปรับปรุงตนเอง

3. หมั่นฝึกฝนความรู้ ในกรณีที่ว่างงานมานาน ขณะที่สมัครงานกับหลายๆ บริษัทแล้วยังไม่ได้รับคำตอบรับ หรือยังไม่ได้งานลองหันมาใช้เวลาว่างไปสร้างเสริมประสบการณ์และทักษะให้กับ ตนเอง เพื่อสร้างความพร้อมสำหรับการสมัครงาน เป็นต้นว่าไปเรียนภาษาเพิ่มเติม หรือเรียนคอมพิวเตอร์ในด้านที่ต้องใช้ในการทำงาน เช่นโปรแกรมต่างๆ ที่ต้องใช้ในระดับพื้นฐาน รวมไปถึงโปรแกรมเฉพาะทางสำหรับวิชาชีพเฉพาะ เช่น งานบัญชี งานออกแบบ

4. สร้างความกระตือรือร้นให้กับตนเองอย่างสม่ำเสมอ ท้ายที่สุด ต้องหมั่นสร้างความกระตือรือร้น เติมไฟให้กับตนเองอยู่อย่างสม่ำเสมอ อาจเป็นด้วยการหางานอดิเรกที่ตนเองชอบทำในเวลาว่าง หรือออกไปข้างนอกบ้านเพื่อดูความเป็นไปของโลกภายนอกบ้าง แต่ในกรณีที่ว่างานแล้วกระเป๋าก็ว่างด้วย ลองหางานพิเศาทำไปพลางๆก่อน อาจจะเป็นงานที่สอดคล้องกับบุคลิกภาพส่วนตัว เช่น ถ้าชอบอ่านหนังสือ อาจใช้เวลาว่างเย็น หรือเสาร์-อาทิตย์ ไปเป็นลูกจ้างในร้านหนังสือเช่า เงินตอบแทนอาจจะไม่มาก แต่ก็อาจจะเพียงพอต่อค่าข้าวค่ารถในแต่ละวัน แต่ที่จะได้มากไปกว่านั้นคือ เราจะไม่เครียด เพราะได้ทำในสิ่งที่อยากทำ ซึ่งส่งผลให้เรามีความกระตือรือร้นในการดำรงชีวิตแต่ละวันโดยปริยาย

สิ่งสำคัญคืออย่าท้อ คนที่ท้อ คือคนที่แพ้หางานเชียงราย-ทำอะไรดี ในช่วงว่างงาน

หางานเชียงราย – ทำอะไรดี ในช่วงว่างงาน

หางานเชียงราย

งานเชียงราย | หางานเชียงราย | งานราชการเชียงราย | ประกาศซื้อ-ขาย |

ยามว่างงานควรเตรียมความพร้อมหรือ ซักซ้อมฝึกฝนตนเองอยู่เสมอ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณค่าให้ตนเอง เพื่อให้เกิดการต่อเนื่องในการดำเนินชีวิต สร้างกำลังใจให้กับตนเองไม่เกิดความว้าวุ่น หรือวิตกกังวลมากเกินไป

1.ควรหางานประเภทอาสาสมัครทำไปก่อน ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์ และนอกจากนี้ยังทำให้เรามีความชำนาญ และมีประสบการณ์เพิ่มขึ้นอีกด้วย การทำเช่นนี้จะช่วยให้เรามีความกระฉับกระเฉงและตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา และยังได้รับรู้สิ่งแปลก ๆ ใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น และนายจ้างก็จะมองว่า เราใช้เวลาในช่วงนั้นอย่างมีคุณค่า

2.มีความมั่นใจในการไปสอบสัมภาษณ์เสมอ อย่าคิดว่าตนเองต่ำต้อย หรือด้อยกว่าผู้อื่น เพราะจะทำให้เราดูเป็นคนหมดราศี และยังเป็นการดูถูกตัวเองอีกด้วย

3.มีความพร้อมที่จะเข้ารับการสอบสัมภาษณ์อยู่ตลอดเวลา

4.หาความรู้เพิ่มเติม เช่น เรียนพิเศษในวิชาชีพต่าง ๆ เป็นต้นว่า เรียนคอมพิวเตอร์พิมพ์ดีด หรือภาษาต่างประเทศ นอกจากนี้ก็ควรติดตามข่าวสารบ้านเมืองอยู่ตลอดเวลา อย่าทำตนเป็นคนล้าหลังไม่ทันโลก

5.พยายามติดต่อสื่อสารกับเพื่อนฝูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อน ๆ หรือญาติ ๆ ที่มีงานทำอยู่แล้ว และคอยสอดส่องดูแลว่ามีตำแหน่งที่เหมาะสมกับเราว่างบ้างหรือไม่

6.เข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ที่เรารู้จัก รวมทั้งครูอาจารย์ เพื่อขอคำแนะนำจากเขาเหล่านั้น

7.มีกำลังใจกล้าแข็ง ไม่ท้อแท้ ต้องพยามยามเอาชนะปัญหา พึงนึกไว้เสมอว่าความพยายามและความอดทนเท่านั้นที่จะเอาชนะอุปสรรคทั้งปวง

วิธีการเหล่านี้จะเป็นตัวช่วย เป็นแนวทางสำหรับนำไปปฏิบัติหรือประยุกต์ก่อนปฏิบัติเพื่อเตรียมความพร้อม เพิ่มมูลค่าของตนเองให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น ทั้งในสายตาของครอบครัว และนายจ้าง โอกาสในการได้งานทำก็จะมีมากขึ้น

งานเชียงราย |
หางานเชียงราย |
งานราชการเชียงราย |
ประกาศซื้อ-ขาย |หางานเชียงราย-คำแนะนำการขอรับใบอนุญาติทำงานของคนต่างด้าว

งานเชียงราย |
หางานเชียงราย |
งานราชการเชียงราย |
ประกาศซื้อ-ขาย |

แรงงานต่างด้าว ความหมาย : คนต่างด้าว หมายถึง บุคคลธรรมดาซึ่งไม่มีสัญชาติไทยทำงาน หมายถึง การทำงานโดยใช้กำลังกายหรือความรู้ด้วยประสงค์ค่าจ้าง หรือประโยชน์อื่นใดหรือไม่ก็ตาม

คนต่างด้าวที่ยังไม่เข้ามาในราชอาณาจักร

1. ติดต่อสถานทูตหรือสถานกงสุลไทยประจำประเทศที่คนต่างด้าวอาศัยอยู่ เพื่อขอคำแนะนำและขอรับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non-Immigrant Visa) ในหนังสือเดินทางเท่านั้น
2. ให้นายจ้างในราชอาณาจักรยื่นขอรับใบอนุญาตทำงานแทนเมื่อได้รับแจ้งอนุญาตแล้ว คนต่างด้าวจึงเดินทางเข้ามารับใบอนุญาตและทำงาน ได้

คนต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักรแล้วประสงค์จะทำงานต้องปฏิบัติดังนี้

1. คนต่างด้าวที่จะขออนุญาตทำงานตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนหรือตาม กฎหมายอื่นต้องยื่นขอรับใบอนุญาตทำงานภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เข้ามาในราชอาณาจักร หรือ 30 วัน นับแต่วันที่ทราบการได้รับอนุญาตให้ทำงานตามกฎหมายนั้นๆ (ผู้ฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท)

2. คนต่างด้าวไม่ว่าจะมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรหรือคนต่างด้าวที่เข้ามาในราช อาณาจักรประเภทคนอยู่ชั่วคราว จะทำงานได้ต่อเมื่อ ได้รับใบอนุญาตแล้วเท่านั้น โดยยื่นขอรับใบอนุญาตทำงานตามแบบที่กฎหมายกำหนด (ผู้ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกินสามเดือน หรือ ปรับไม่เกินห้าพันบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ)

3. คนต่างด้าวฝ่าฝืนการทำงาน ซึ่งห้ามโดยพระราชกฤษฎีกากำหนดงานในอาชีพ และวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวทำ พ.ศ. 2522 มีโทษจำคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

คนต่างด้าวที่มีใบอนุญาตทำงานแล้วต้องปฏิบัติ ดังนี้

1. มีใบอนุญาตติดตัวไว้หรือมีอยู่ ณ ที่ทำงานในระหว่างทำงานเพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ได้ตลอดเวลา (ผู้ฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท)
2. ต้องทำงานตามที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น หากประสงค์จะทำงานอื่น หรือเปลี่ยนท้องที่หรือสถานที่ในการทำงาน ต้องได้รับอนุญาตก่อน(ผู้ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินสองพันบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ)
3. คนต่างด้าวที่ได้รับการขยายระยะเวลาการทำงานตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการ ลงทุน หรือกฎหมายอื่น ต้องแจ้งภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับการขยายระยะเวลา (ผู้ฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท)
4. ก่อนใบอนุญาตทำงานสิ้นอายุ และประสงค์จะทำงานต่อต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนจึงจะทำงานได้ (ผู้ฝ่าฝืนทำงานเมื่อใบอนุญาตสิ้นอายุแล้ว มีโทษจำคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ)
5. กรณีใบอนุญาตชำรุดหรือสูญหาย ต้องยื่นขอใบแทนใบอนุญาตภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ทราบ (ผู้ฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท)
6. กรณีเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล สัญชาติ ที่อยู่อาศัยของคนต่างด้าว หรือชื่อสถานที่ทำงาน ต้องยื่นคำร้องขอแก้ไขโดยไม่ชักช้า
7. เมื่อเลิกทำงานต้องคืนใบอนุญาตทำงานภายใน 7 วัน นับแต่วันเลิกทำงาน (ผู้ฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท)

นายจ้างที่ประสงค์จะจ้างคนต่างด้าวทำงานต้องปฏิบัติดังนี้

1. ห้ามรับคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงาน หรือรับคนต่างด้าวเข้าทำงานที่มีลักษณะงาน หรือเงื่อนไขต่างไปจากที่กำหนดไว้ในใบอนุญาต (ผู้ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ)

2. นายจ้างที่รับคนต่างด้าวเข้าทำงานหรือให้ย้ายไปทำงานที่อื่น หรือออกจากงานต้องแจ้งภายใน 15 วัน นับแต่วันที่รับเข้าทำงานหรือย้าย หรือออกจากงาน (ผู้ฝ่าฝื่นมีโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท)

สิทธิการอุธรณ์ กรณีที่ยื่นขอรับใบอนุญาตทำงานและไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ได้รับการต่ออายุใบ อนุญาต หรือไม่อนุญาตให้ทำงานอื่น หรือไม่ให้เปลี่ยนท้องที่หรือสถานที่ทำงาน

ผู้มีสิทธิอุทธรณ์ โดยทำเป็นหนังสือที่ยื่นต่ออธิบดีกรมการจัดหางาน ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ทราบคำสั่งไม่อนุญาตHello world!

Welcome to Blog.com.

This is your first post, produced automatically by Blog.com. You should edit or delete it, and then start blogging!